IST – schema

Information IST –Schema fritidshem

Skattkärrsskolans fritidshem använder sig av det digitala programmet IST för att se grundschemat för barnen på fritids. Önskvärt är att ni vårdnadshavare lägger in ert grundschema i IST. Detta för att tiderna ska stämma med det ni betalar för fritidsplatsen samt för att vi ska få en överblick över våra fritidsbarn.
Nedan hittar ni adressen.
https://e-tjanster.karlstad.se/Menugroup2.aspx?groupId=1

Behöver ni hjälp med att lägga in ert grundschema, vilka tider då ni behöver ha fritidsplats, så be fritidspedagogen på din avdelning så hjälper de till.

Nuddis är ett annat verktyg som vi använder oss av för att notera barnens närvaro, se aktuellt dagsschema. Där kan ni gå in och skriva meddelanden, samt ändra ert veckoschema om ni hämtar tidigare eller om ert barn inte ska vara på fritids någon dag. Utifrån aktuell info om antal fritidshemsbarn är det lättare att planera fritidsverksamhet. Nuddis kan ni vårdnadshavare lägga som app på telefon/ipad. Även där kan ni be fritidspedagogerna om hjälp vid behov.

Tack för att ni hjälper till att skapa rätt förutsättningar för pedagogerna på fritidshemmen. Det underlättar deras arbete om de har rätt fritidstider på ert barn inlagda i våra system.

Med vänlig hälsning

Pernilla Kans
Biträdande Skolledare
ansvar: förskoleklass, fritidshem

Studiedag 20 september

Den 20 september har vi studiedag på Skattkärrsskolan. Fritids är öppet som vanligt, men all ordinarie personal har APT 15-16:30. Vi slår ihop våra fritidshem denna dag, så efter kl 15:00 så kan barnen få hämtas på en annan avdelning (vi återkommer om vilken avdelning). Har ni möjlighet att hämta innan 15:00 vore det önskvärt. Bildresultat för möte

//Ingela, Henrique och Henrik

Välkomna till en ny termin på Diamanten

 

Hej och välkomna till en ny termin på Diamanten!             

Diamanten består av barn från årskurs 3, 4 och årkurs 5. Sammanlagt är det ca 65 barn inskrivna på Diamanten. Vi som arbetar på fritids är: Ingela Kihlman (fritidspedagog), Henrique Brandin och Henrik Berg. Varannan vecka mailar vi ut ett veckoschema, där vi lägger in vilka fasta aktiviteter vi erbjuder varje vecka. All annan information sker via bloggen. http://diamanten.skattkarrsskolan.se/ 

När man går på Diamanten får man lite större friheter än när man gick på sitt tidigare fritids, man får t.e.x gå själv till konstgräsplanen. Detta är under förutsättning att man sköter sig och kommer tillbaka utsatt tid och att man frågar om lov när man vill gå iväg.  

Diamanten: 

6.30–7.15  Morgonfritids på Rubinen och Opalen. 

7.15–7:30 Vi går till matsalen och äter frukost. Där lämnas även barn som inte ska äta frukost.  

7:30–8:00 Alla fritidsbarn går ut tillsammans med en pedagog och är ute tills det ringer in. Det finns personal på båda sidorna av skolgården.  

13:00-14.10 Eftermiddagsfritids börjar.  

14.35–14.50 Mellanmål i matsalen. 

15.45 Man tar sig en frukt 

17.00 Vi går över till Opalen (grön dörr), där vi slår ihop våra fritidshem. 

18.30 Fritids stänger.   

Om ni undrar över något är ni alltid välkomna att ringa, mejla eller be om en pratstund när ni hämtar. Det är viktigt att vi har ett gott samarbete och att ni känner att ert barn och ni föräldrar trivs hos oss. 

Diamanten 070-020 50 20 

ingela.kihlman@karlstad.se

henrique.jeremias.brandin@karlstad.se

henrik.berg@karlstad.se