Rutiner vid lämning/hämtning

Vi har nya rutiner och riktlinjer för Skattkärrsskolans fritids som ni kan läsa här på bloggen. Alla vårdnadshavare som har fritidsplats ska ta del av rutinerna och sedan fylla i medföljande blankett. Varje avdelning skickar ut blanketten som ska fyllas i för påskrift och lämnas till respektive avdelning så snart som möjligt. Om man har flera barn på fritids ska en blankett fyllas i för varje barn. Rutinerna finns även i pappersformat på avdelningarna för er som vill ta del av informationen på det sättet.

Klicka på länken ovan!

/Diamanten

Viktig info!

Hej på er! Nu har det gått ytterligare några veckor sedan vi uppdaterade bloggen. Denna vecka har vi jobbat med VAS (vård av språk). Vi pratar mycket om hur vi kan prata med varandra på ett mer positivt sätt. Vi vill ha en trevlig attityd här uppe och att vi välkomnar alla som går här. De har mycket bra idéer om vad man kan säga och hur man kan göra för att det ändå ska låta trevligt fast man kanske inte vill vara med i någon lek eller så.

Det kommer från och med måndag vecka 6 börja fler treor här på Diamanten. Vi hoppas de ska känna sig välkomna här och att vi tillsammans med er vårdnadshavare får ett gott samarbete.

Vi vill också be er att lägga in tider i Nuddis så att det stämmer vecka 9 då det är sportlov. Tänk på att lägga in ett block, alltså från start-sluttid. ex. 08.00-16.30

Senast 7/2 vill vi att ni ändrar så att vi kan planera vår verksamhet efter det.

Ha en fin helg!

/Diamanten

God fortsätting! 2020

Hej på er! God fortsättning på det nya året! Här rullar det på i väldig fart. Det har börjat några fler treor och vi hoppas att de känner sig välkomna hos oss och att vi får ett gott samarbete med er vårdnadshavare.

Just nu håller vi på att lära känna varandra och pratar om hur vi ska bete oss här på Diamanten. Det passar också väldigt bra att projektet VAS (vård av språk) ska börja på skolan och fritids. Öppna länken ovan! Vi hoppas att språkbruket och attityden till varandra ska bli bättre och trevligare än vad det ibland kan vara. Här ska alla känna sig trygga och ha det trevligt.

Trevlig helg önskar personalen på Diamanten