Musik

Vi har under en period jobbat med musik på tisdagar. Henrique har gått iväg med de barn som vill, till musiksalen där de har fått prova på olika instrument. Barnen har tränat på: 

  • prova och utveckla idéer  
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften 
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer  
  •  Samtala om olika typer av texter. 
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. 
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 

Vi utvärderade vad barnen tyckte genom att göra en enkätundersökning:

 

 

Bild