Fritdshemmet

“Vad gör mitt barn egentligen på fritids?” Lär de sig något, utvecklar de några färdigheter eller “leker de bara”? Ja, det är bra och relevanta frågor som tankemässigt kanske har slagit er vårdnadshavare någon gång. 

Bildresultat för barn som leker

Vi ska här på bloggen försöka förklara vad tanken är med just vårt fritidshem Diamanten och hur vi jobbar och följer Lgr 11 (läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) och Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem som är våra styrdokument. Vårt syfte är att tydliggöra för er vårdnadshavare vad vi gör på fritids och vad syftet är med olika aktiviteter och hur det styrks i våra styrdokument.

“Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen.”

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i.”

“Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

När vi lägger ut en aktivitet på bloggen, kommer vi också tillägga syftet med aktiviteten och vad barnen kan lära sig och ha nytta av i framtiden med just denna aktivitet. Så tro inte att ert barn “bara” har lekt när de kommer hem och säger att “idag har vi bara lekt på fritids”.