Info om fredag den 30/4

Hej på er!

Fredagen den 30/4 är det studiedag och fritids har reducerat öppethållande. Behöver ni omsorg för ert barn den dagen ska det informeras till rektor Helena. Skriv namn på barnet, vilken tid det ska vara här och vilken avdelning han/hon går på. Är barnet ledigt denna dag klickar ni i ledig på Nuddis.

Klicka på länken för mer information.

reducerat 30 april

Med vänlig hälsning

Personalen på Diamanten