Information om onsdag

I morgon onsdag kommer Diamanten fritids hålla till på framsidan av A-huset (största huset) mellan 15:00-17:00, då all ordinarie personal är på APT. Henrique och Henrik är med våra barn ute tillsammans med de andra fritidshemsavdelningarna och personal på de fritidshemmen.