Påminnelse om studiedag onsdag den 26/1!

Hej, vi vill bara påminna er om att meddela rektor Helena Gustafsson om ni ar behov av plats på onsdag den 26/1. Det är studiedag och fritids har reducerat öppethållande vilket innebär att vikarier är på fritids denna dag. Maila Helena om vilka tider som gäller så att vi vet hur många som ska ha lunch och mellanmål.

Hälsningar Diamantens personal