Planeringsdag 9 maj

Planeringsdag på Skattkärrsskolan!

 

Måndagen den 9 maj så kommer Skattkärrsskolan vara stängd för planering. Skolan kommer inte att bedriva någon pedagogisk skolverksamhet och omsorg ombeds vårdnadshavare att ordna själva. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg själva måste senast den 25 april informera rektor om sitt behov. I de fallen så kommer vikarier att ersätta ordinarie personal och eleverna kommer att hänvisas till ett av skolans fritidshem.

 

Personalen kommer att arbeta med utvärdering av verksamheten, planering inför lå 16/17 och att skriva överlämnandedokument mellan stadierna.

Med vänlig hälsning!

Johan Wisenius

rektor