Planeringsdag

Fritidshemmens planeringsdag

På Skattkärrsskolans fem fritidshem så har vi två gemensamma planeringsdagar per läsår. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss. Höstterminens planeringsdag är fredagen den 19 augusti. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen. De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med rektor. Inför den första studiedagen ska detta göras senast den 5 augusti.

Jag önskar er alla en trevlig sommar och har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.
Med vänlig hälsning!

Johan Wisenius
rektor

Tel 054-540 36 35