Ateljén

igår satt ett gäng flickor i ateljén och gjorde fina burkar att ha pennor mm i. De klädde konservburkar med tyg eller papper och dekorerade dem med band och träattiraljer. 

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”.

Lgr 11 – Kap 4: Centralt innehåll

Skapande och estetiska uttrycksformer  

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 
  • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. 
  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.