Information om telefonanvändande!

Hej på er i blåsten,

Vi vill informera er om vår tanke kring telefonanvändande här på fritids. Vi har under en tid upplevt att det har varit mycket logistik kring lekande efter skoltid. Just mellan 13-14 har vi behov av att ha fritidstelefonen till hands om vi skulle behöva kontakta er om barnen inte dykt upp eller är sjuka. Inte minst för att låna telefonen för att nå er vårdnadshavare. Detta kan exempelvis vara att ni fått flera missade samtal då de vill fråga om lek med kompis. Det kan skapa onödig oro. Därför tänker vi på Diamanten att vi får ändra om kring telefonanvändandet även om det står annat i stadgarna. Vi tänker att de som har egna telefoner med sig får ringa från dem och göra upp med er om lek. Vi kommer fortfarande behöva få ett sms till vår fritidstelefon från er om det är okej att ert barn går hem med kompis. Får vi inget sms av er kommer barnen vara kvar till den tid som står i Nuddis.

Efter klockan 15.00 får de använda fritidstelefonen som vanligt.

Hoppas detta underlättar även för er, vid frågor kontakta oss 🙂

Med vänlig hälsning

Diamantens personal