Läxhjälp

Läxhjälp
Liksom tidigare så erbjuder vi detta läsår läxhjälp för elever i åk 3-6. De elever som önskar
läxhjälp är välkomna till D-huset måndagar och tisdagar kl 14.15 – 15.15. Ansvariga för att
läxhjälpen genomförs är lärarna på skolan. Läxhjälpen startar den 4 september och de
elever som gör sina läxor på skolan får en frukt.

Bildresultat för läxor

De barn som är på fritids får äta mellanmål när de kommer tillbaka från läxhjälpen.