SOMMARLOV

Vi på Diamanten önskar alla en härlig sommar!

Efter sommaren kommer det att bli en del förändringar i fritidshemmen. Bea, Pernilla och Michel kommer inte att jobba kvar på Diamantens fritids, men Bea och Michel kommer att jobba kvar på skolan. Michel kommer att vara på Opalens fritidshem och Bea kommer att vara på Igelkottens fritidshem. På Diamanten kommer Elin Wiksten och Peter Sundell att jobba, som tidigare jobbat på Smaragdens fritidshem. Många utav barnen känner både Elin och Peter.

Vi vill tacka alla barn och föräldrar för den här tiden på Diamanten!

/ Bea, Pernilla och Michel