Studiedag 13 augusti

Måndagen 13 augusti har personalen på Skattkärrsskolan studiedag och fritids har reducerat öppethållande. Behöver ni omsorg för ert/era barn denna dag kontaktar ni rektor Johan Wisenius på mail: johan.wisenius@karlstad.se. 

//Diamanten